Národná cena za dizajn 2020 / Národná cena za dizajn 2021 – komunikačný dizajn /communication design – produktový dizajn /product design

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, [2021]

Textová časť katalógu NCD 2020 / NCD 2021. Viď. obrazovú časť (prír. č. 3726)