Obraz / rám / priestor – zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7.-8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Zora Rusinová
Vydavateľstvo
Vysoká škola výtvarných umení, 2020

Hlavná idea konferencie Obraz / rám / priestor vychádza z analýzy funkcie rámu a rámcovania, ktoré definujú vizuálny obraz v zmysle fyzickom (rám) i konceptuálnom a kontextuálnom (rámec). Jednotlivé príspevky z oblasti dejín a teórie umenia, estetiky i filozofie približujú širokú škálu názorov nielen na vzájomné relácie rámu, obrazu a priestoru, ale všímajú si aj premeny chápania priestorových limitov a hraníc diela v rôznych druhoch umenia od obdobia stredoveku až po súčasnosť, a napokon aj to, ako sa pod vplyvom technológií transformoval štatút umeleckého diela, jeho inštitucionálne akceptovanie i priestorové a percepčné rámce.