Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Jozef Rybák

Typograf a grafik českého pôvodu Jozef Rybák sa pôvodne vyučil za zámočníka a absolvoval dvojročnú obchodnú školu v Písku. Pracoval ako pomocný úradník a neskôr ako tajomník Zväzu československého diela v Bratislave. V roku 1925 začal publikovať umelecké kritiky v Dave, Eláne a iných časopisoch. V rokoch 1928 – 1932 spolupracoval s časopisom Slovenská Grafia a v roku 1929 sa stal tajomníkom Zväzu československého diela v Bratislave. V roku 1933 presídlil do Prahy a pôsobil ako novinár v komunistických časopisoch. Po roku 1945 opustil svoje predvojnové pozície modernistu a začal šíriť socialistický realizmus v teórii a praxi. Za socializmu obhajoval dogmatické komunistické pozície a po roku 1968 sa stal normalizačným funkcionárom Zväzu spisovateľov. Zomrel v roku 1992 v Prahe.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív