Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Julo Nagy

Grafický dizajnér Július Nagy študoval v rokoch 1979 – 1983 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo a výstavníctvo u profesora Rudolfa Filu. V rokoch 1987–1994 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení grafiky (doc. J. Lebiš) a oddelení grafického designu (doc. Z. Salamon, Ľ. Longauer). Od roku 1994 vedie kreatívne a grafické štúdio Calder design community. Pôsobil aj ako vedúci ateliéru na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave a bol predsedom asociácie ilustrátorov ASIL. Zaoberá sa takmer všetkými disciplínami grafického dizajnu, pracoval pre široké spektrum klientov. Výtvarne vyriešil vyše dvesto knižných titulov, najmä knižné obálky, niekedy knihy aj ilustroval. Venuje sa aj fotografii a voľnému umeniu. Fotografoval v USA, Namíbii, na Islande, v Chile a Bolívii. Mal samostatnú výstavu zo všetkých oblastí svojej tvorby a zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav. Pre Nagya je príznačné, že sa neuzatvára do úzkej špecializácie, má široké výtvarné záujmy. Jeho výtvarný rukopis je výrazný, farebný a nezastrene využíva efekt. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív