Newsletter

Dielo dizajnu

Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový
Karol Guliš, kniha ABC pre zamračených, grafické riešenie: Vlastimil Herold, vydala Smena Bratislava, 1968, Slovenské múzeum dizajnu, foto: Adam Šakový

Karol Guliš: ABC pre zamračených, dizajn Vlastimil Herold

Grafický dizajnér, animátor a ilustrátor Vlastimil Herold (1924-2004) sa narodil v českej rodine žijúcej na Slovensku, štúdium absolvoval v Čechách a svoju profesijnú tvorbu začal v Prahe. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde prežil veľkú časť svojho života. Popri animovaní filmov tvoril spočiatku kreslený humor, postupne aj knižnú grafiku, obalový dizajn, logotypy a značky, plagáty a tiež drobnú grafiku v podobe novoročeniek, ex librisov či voľnej ilustrácie. Grafickú úpravu knihy ABC pre zamračených od Karola Guliša spracoval celistvo. Počnúc prebalom s ilustráciou Adama a Evy, cez razbu postavy „ploštice“, ilustrácie postáv vypĺňajúcich priestor predsádok až po jednotlivé čiernobiele ilustrácie na začiatku každej kapitoly. Štylizované figúry vtipne vystihujú podstatu jednotlivých kapitol – fejtónov publikácie. Ide o kresby nadväzujúce na Heroldove charakteristické ilustrácie, ktoré tvoril na začiatku 60. rokov 20. storočia pre Knižný magazín.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Mautner – Bavlnárske závody V. I. Lenina Ružomberok

V oblasti Ružomberok-Rybárpole začala výstavba závodu podnikateľskej rodiny Mautnerovcov v rokoch 1893 – 1895. O rok neskôr bola spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri s oprávnením na továrenskú pradiarsku, tkáčsku a farbiarsku činnosť. V roku 1910 sa s počtom zamestnancov 2 469 závod stal najväčším bavlnárskym podnikom v rakúsko-uhorskej monarchii. V roku 1920 sa do správnej rady Mautnerových textilných závodov dostali predstavitelia Živnobanky, ktorí získali v podniku kapitálovú prevahu a postupne Mautnerovu rodinu vytlačili. Po skončení druhej svetovej vojny bola na podnik uvalená národná správa a 1. januára 1946 prišlo znárodnenie. Bol vytvorený národný podnik Slovenské bavlnárske závody, od roku 1949 niesol nové meno – Bavlnárske závody V. I. Lenina. Návrhársky ateliér vznikol v roku 1958, dovtedy sa produkovali najmä jednofarebné zrebné tkaniny, niektoré potlače sa realizovali v spolupráci s Textilnou tvorbou. V roku 1958 do novovzniknutého ateliéru podniku nastúpila Ludmila Smýkalová, ktorá sa stala vedúcou návrhárskeho oddelenia. Vedúca dizajnérka navštevovala nielen veľtrhy v rámci Československa, ale i na západe – vo Frankfurte nad Mohanom, Kolíne nad Rýnom či Paríži.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív