Sklo VŠVU časť prvá: dizajn

Výstava
17. septembra 2021 – 29. októbra 2021

Cieľom výstavy je zmapovať vývoj ateliéru za posledných 10 rokov, keď prevzal jeho vedenie doc. Mgr. art. Patrik Illo. Za ten čas sa v archíve ateliéru sústredilo veľa prác študentov, ktoré sú nielen cennými dokumentmi vzdelávacieho procesu v koncepcii P. Illa, ale najmä nazerania na možnosti uplatnenia sklárskeho dizajnu a umenia v súčasnom svete. Ateliér sa zameriava na výučbu v oblastiach dizajnu aj voľného umenia. Stavia na znalosti sklárskych technológií, ktoré získavajú študenti jednak v školských dielňach, ale aj priamo v prevádzkach špičkových výrobcov na Slovensku aj v Čechách. Plánovanou sprievodnou akciou výstavy, atraktívnou pre verejnosť, bude usporiadanie demonštrácie živej práce fúkača skla priamo pri mobilnej sklárskej peci na dvore Hurbanových kasární.

Kurátor: Adriena Pekárová, Patrik Illo

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00