Patrik Illo / Profillo

Výstava
3. marca 2023 – 30. apríla 2023

Vernisáž: 3. marec 2023, 17:00.

Štvrťstoročie tvorby, dlhoročná pedagogická a kurátorská činnosť, viac než 220 výstav a účasť na siedmych sympóziách doma a v zahraničí, to je vizitka Patrika Illa, vedúceho Ateliéru SKLO na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a šéfdizajnéra renomovanej sklárne RONA v Lednických Rovniach. Bohatý výber zo svojej tvorby vystaví od 4. marca do 30. apríla 2023 v priestoroch ZOYA GALLERY v bratislavskom Starom meste.

Výstava nazvaná PROFILLO – Design & Art predstavuje Patrika Illa vo všetkých polohách od voľného umelca po firemného dizajnéra. Mapuje jeho tvorivú cestu aj spoluprácu so známymi slovenskými, českými a poľskými sklárskymi značkami RONA, KROSNO, WRZESNIAK, CRYSTALEX, MOSER či LASVIT, alebo jeho vlastné dizajnové projekty, napríklad v rámci štúdia ILLOLA. Najdlhšie a najintenzívnejšie pritom Illo spolupracuje so slovenskou RONOU, pre ktorú navrhol od roku 1994 množstvo esteticky pozoruhodných a komerčne úspešných návrhov. Tu organizuje aj medzinárodné sklárske sympóziá.

„Patrik Illo je typom umelca prirodzene sa pohybujúceho naprieč formami. Napriek tomu, že najmä v začiatkoch svojej tvorby využíval rôzne materiály, sústredene sa počas svojej dvadsaťpäťročnej profesionálnej kariéry venuje sklu. Pracuje s ním prirodzene ako dizajnér aj ako umelec, a v obidvoch polohách vyniká. Dokáže totiž rešpektovať špecifiká týchto disciplín. Nedizajnuje umenie ani programovo nevytvára solitérny dizajn, ale vždy v pravom zmysle slova tvorí,“ hovorí kurátor výstavy Petr Nový.

Veľký priestor je venovaný Illovej autorskej tvorbe v priereze od študentských rokov až po súčasnosť. Jeho prvé práce často spojuje ironická melanchólia navodená hrou s kontextami, zažitými naratívmi a poetikou „smiechu cez slzy“. Všadeprítomná je v Illových artových kolekciách tiež viac či menej skrytá sexualita, či už vo forme povzdychu alebo nadsádzky. V prípade autorskej sklárskej tvorby sú potom pre Patrika Illa zásadnými témami objavovanie vnútorného priestoru, hľadania technologických limitov, estetika „skla neskla“ aj kontrast jednoduchých tvarov a tektonických štruktúr.

„Príprava bilančnej výstavy bola pre mňa veľkou výzvou,“ povedal k projektu Patrik Illo. „Spoločne s kurátorom sme na jej koncepte pracovali viac než jeden rok a hľadali sme kľúč, ako moju prácu neprezentovať v prostej chronológii, ale tak, aby skutočne mapovala nielen výsledky mojej práce, ale mňa a moje uvažovanie o nej. A myslím, že sme ten kľúč našli.“, doplnil Illo. Na scénografii a vizuále výstave Illo spolupracoval s architektom Michalom Illom , grafickým dizajnérom Petrom Nosáľom a fotografom Lukášom Moravským.

Viac informácií o výstave nájdete na www.zoyamuseum.sk.

 

Kurátor: Petr Nový

Zoya Gallery

Ventúrska 269/1, 811 01 Bratislava

Otváracie hodiny

Utorok - nedeľa 13:00 - 18:00

Skip to content