Fórum dizajnu. Humanita v dizajne

Výstava
26. apríla 2023 – 30. apríla 2023

Slovenské centrum dizajnu prináša do Nitry známy výstavný formát Fórum dizajnu, po niekoľkoročnej pandemickej prestávke s novou energiou a témou Humanita v dizajne! Výstava je súčasťou 31. ročníka veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry.

Výberová výstava dizajnérskych projektov a diel sa zameriava na aspekty, ktoré robia dizajn ľudským, empatickým, inkluzívnym, starostlivým, užitočným, emocionálnym, zdravým, zmysluplným, sociálne prospešným, ekonomicky prínosným, ekologicky zodpovedným a trvalo udržateľným, jedným slovom: humanistickým.

Humanistický prístup k dizajnu reprezentujú na výstave realizácie od 36 študentov a študentiek a tiež kolektívne projekty zo štyroch vysokých škôl s výučbou dizajnu na Slovensku. Ide o Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity, Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach a Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Výstava je unikátna aj tým, že prezentuje práce, ktoré vznikali počas niekoľkých rokov pandémie a neboli dosiaľ nikde prezentované. Viaceré z projektov sú absolventské práce, ďalšie boli vytvorené priamo pre výstavu.

Na výstave sú zastúpené rôzne oblasti dizajnu: nábytkový a interiérový dizajn, produktový aj textilný dizajn a tiež vizuálna komunikácia a experimentálny dizajn, v jedinečnej koláži návrhov, výskumných projektov, modelov, experimentálnych inštalácií i prototypov pripravených do výroby.

Myšlienka dizajnu uplatňujúceho humanistické koncepty a metódy sa v súčasnosti šíri po celom svete ako jediná prijateľná alternatíva pre tvorbu predmetov, prostredí, systémov a komunikácií, ktorá vedie k sociálne spravodlivej, zdravej a ekonomicky zaistenej budúcnosti ľudskej civilizácie a zároveň k zachovaniu a prosperite celého ekosystému. Ako možno vidieť na výstave, tvorba uvedomelého, zodpovedného a trvalo udržateľného dizajnu od nastupujúcej generácie dizajnérov a dizajnérok je plná invencie a kreativity, ktorá je odovzdaná v prospech lepšieho života každého človeka, bez nepriaznivého dopadu na ďalšie generácie ľudskej spoločnosti, či iné živé organizmy na našej planéte.

Veľtrh nábytku a bývania je vynikajúcou platformou na komunikovanie myšlienok humanistického dizajnu širokej verejnosti. Dôležitým rozmerom podujatia je aj podnietenie spolupráce medzi školami, profesionálnymi výrobcami a odbornými inštitúciami. Niekoľko úspešne zrealizovaných spoluprác prezentuje i výstava Humanita v dizajne.

Partnerské vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení: Katedra dizajnu, Katedra textilnej tvorby, Katedra vizuálnej komunikácie; Ateliér industrial dizajn, Ateliér experimentálneho dizajnu, Ateliér interiérového dizajnu, Ateliér textilného dizajnu, Ateliér Priestor

Slovenská technická univerzita: Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav interiéru a výstavníctva; Ateliér Kotrádyová, Ateliér Kočlík, Ateliér TR1MTAB, Ateliér Paliatka, Ateliér Kubušová

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a interiéru

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu, Ateliér Inovácia, Ateliér vizuálnej komunikácie;

Organizátori výstavy
Slovenské centrum dizajnu
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Kurátorka výstavy
Silvia Seneši Lutherová

Spolupráca: Ferdinand Chrenka, Michaela Lipková, Peter Paliatka, Elena Farkašová, Dušan Kočlík, Mária Fulková, Veronika Kotrádyová, Katarína Morávková, Tibor Uhrín, Andrej Haščák, Sylvia Jokelová, Zuzana Šebeková, René Baďura, Miroslav Debnár, Ján Jánoš, Mária Nepšinská

Vystavujúci autori a autorky: Martina Bajteková, Ondrej Bukovec, Damián Cehlárik, Ondrej Ferianec, Natália Golianová, Ivana Gondová, Simona Hanesová, Žofia Horová, Frederika Krištofová, Eva Jenčuráková, Lenka Slačková, Katarína Plačková, Adam Trup, Adam Kukuč, Martina Zacharová, Petra Vicianová, Ivana Palušová, Jana Vlčková, Michala Lipková, Vlasta Kubušová, Matúš Lagin, Petra Rybánska, Terézia Kováčiková, Katarína Lešková, Soňa Pčolková, Silvia C. Bárdová, Timea Kepová, Viktor Tabiš, Pavlína Árendášová, Miroslav Vašek, Laura Sasváriová, Šimon Galanský, Diana Paulová, Martin Miština, Stella Šimurková
+ kolektív študentov a študentiek z Ateliéru industrial dizajn, VŠVU: Georgios Somarakis, Samo Hartiník, Aneta Mintálová, Zuzana Kasanová, Andrey Golovashev, Veronika Gruberová, Andrea Bišťanová, Katarína Jurčišinová, Barbora Kvietkova
, Pavol Soukal, Radovan Labaš, Ernest Marko, Natálie Česláková, Juraj Trojan, Laura Šunová, Simona Duchoňová, Beata Juritková, Viki Fehérová, Aneta Mintálová, Tomáš Ružinský, Vira Fesenko

Špeciálne poďakovanie: spoločnosť Drevona

Grafický dizajn
Peter Nosáľ

Dizajn výstavy
Andrea Ďurianová

Produkcia
Gabriela Rybáriková, Silvia Seneši Lutherová

Partneri výstavy
DREVONA
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Technická univerzita v Košiciach

Partner inštalácie výstavy
NESIA

Fotografie
archív autorov

S podporou
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Generálny reklamný partner SCD
J&T BANKA

Hlavný mediálny partner
Designum

Hlavný partner SCD
Antalis

Kontakt: gabriela.rybarikova@scd.sk

Pavilón M3

Na stiahnutie

Skip to content