Blühová 120 – Výstava k 120. výročiu narodenia autorky

Výstava
6. marca 2024 – 2. júna 2024

Vernisáž: 6. marec 2024, 17:00

Výstava Blühová 120 je venovaná 120. výročiu narodenia autorky.

Zazvoním, dvere mi otvára pôvabná, príjemná postaršia žena. A hneď v predsieni sa ocitnem v zajatí sveta fotografie.“ Týmito slovami opísala svoje dojmy pri návšteve bytu Ireny Blühovej na Tolstého ulici v Bratislave v júli 1989 spisovateľka Ľubomíra Miháliková. Takmer všetky steny bytu totiž pokrývali originály a kópie pozitívov Ireny Blühovej vytvorené počas vyše päťdesiatich rokov jej aktívnej fotografickej kariéry. Známe medzivojnové sociálno-kritické snímky, experimenty zo študijných čias na Bauhause v Dessau, ale aj etnografické dokumenty jarmokov, trhov a procesií sa husto natesnané k sebe vizuálne prelínali s početnými portrétmi Blühovej bývalého partnera, maliara Imra Weinera-Kráľa, a tiež s neskorými cyklami prírodných úkazov. Irena Blühová však v priestoroch svojej domácej galérie, kde sa od šesťdesiatych rokov minulého storočia stretávali osobnosti, ako básnik Ján Kostra, spisovateľka Krista Bendová alebo bábkoherečka Jiřina Skupová, nevystavovala len vlastné fotografie, ale aj diela svojich kolegov a priateľov, ako bol surrealistický maliar František Malý či keramikár Ferdiš Kostka. Tieto obrazy, kresby, grafiky a fotografie dopĺňala ešte obsiahla zbierka výrobkov od anonymných ľudových výtvarníkov a plagátov z kultúrnych udalostí. Blühová tak svojím prístupom inštalácie vytvorila vizuálny archív zhmotňujúci jej vnímanie vlastného diela, ktorý zahŕňal mimo dnes cenených medzivojnových fotografií aj neskorú, takmer neznámu tvorbu. Inštalácia však bola zároveň pre Irenu Blühovú prezentačnou platformou, kde kontextualizovala svoje práce s tvorbou súčasníkov a súdobého kultúrneho života.

Výstava v Stredoeurópskom dome fotografie, pripravená v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu, nadväzuje na túto koncepciu usporiadania a radenia diel v byte Ireny Blühovej a zároveň rozširuje pôvodné jadro fotografií z jej obývacej miestnosti o rad ďalších snímok, s cieľom načrtnúť princípy a rozsah autorkinej tvorby, ktorá býva často redukovaná len na rané obdobie. Inštalácia fotografií okolo pôvodného súboru na výstave tak spočíva v stopovaní, následnom zoskupovaní a prepájaní motívov v diele Ireny Blühovej naprieč desaťročiami, čo ponúka nový pohľad na jej životné dielo. Výstava sa tým snaží poukázať na kontinuitu fotografickej práce Ireny Blühovej, ktorá po druhej svetovej vojne pokračovala s dokumentovaním, rozširovaním pôvodných cyklov, ale aj tvorbou nových sérií.

Kurátor: Valéria Kršiaková

Stredoeurópsky dom fotografie

Prepoštská 4, 811 01 Staré Mesto

Otváracie hodiny

Utorok - nedeľa 13:00 - 18:00

Skip to content