Škola moderného videnia

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Kniha Ivy Mojžišovej, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1938 vyšla v spolupráci Slovenského centra dizajnu a vydavateľstva Artforum.

Odohráva sa v medzivojnovom období minulého storočia a vznikla na základe článkov zverejnených v rokoch 2010-2011 v časopise Designum. Ocitáme sa v pomerne zaostalej Bratislave, kde – akoby na zelenej lúke – vďaka zopár krásne uvzatým a progresívnym ľuďom vzniká Škola umeleckých remesiel, škola pokroková nielen na tie časy, škola, ktorej je treba vzdať hold. Za autorkinými textami sú desiatky rokov neutíchajúceho záujmu, štúdia, archívneho pátrania, rozhovorov s pamätníkmi, dekády lásky a úcty k predmetu skúmania a ľuďom, ktorí ho tvorili. Hoci je Mojžišovej kniha fundovaná, plná informácií aj interpretácií, jej jazyk je pútavý. Akoby rozprávala príbeh. Veľký-malý príbeh našich malých-veľkých dejín. Knihu graficky spracoval Ján Šicko.

Publikácia získala ocenenie Kniha roka 2013.

Súbežne s vydaním knihy sa v Múzeu mesta Bratislavy konala výstava Škola moderného videnia, bratislavská ŠUR 1928-1939 ktorej kurátorkou bola Iva Mojžišová. Otvorenie výstavy prebehlo 2.7.2013 o 18:00 vo výstavnej sieni Múzea mesta Bratislavy na nádvorí Starej radnice. Knihu i výstavu predstavili emeritný kurátor Moravskej galérie v Brne Antonína Dufek a Zuzana Mojžišová. Výstava trvala do 1. 9. 2013 a zorganizovalo ju OZ FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie.

Tlačová konferencia ku knihe aj výstave prebehla v utorok 2. 7. 2013 o 10:00 vo FOTOCAFE Amsterdam v Stredoeurópskom dome fotografie na Prepoštskej ulici č.4 v Bratislave. Knihu predstavila Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu).

tlačová správa Artfora [pdf; 195 kB]

Publikáciu predávalo kníhkupectvo Artforum, momentálne je vypredaná.

Zdeno Kolesár:Elementárne problémy našej výtvarnej kultúry (najmä absencia umeleckopriemyslového múzea) spôsobili, že informácie bolo často potrebné dohľadávať a rekonštruovať z druhostupňových zdrojov. Na tomto pozadí ešte viac vynikne bádateľský výkon, ktorého výsledok je neobyčajne plastický. Zdá sa, akoby Iva Mojžišová nebola stretla pár dožívajúcich pamätníkov existencie ŠUR a pátrala v archívoch, ale kedysi priamo sedela v laviciach tejto školy. “

Viac o dizajnéroch v publikácii