Súťaž na vytvorenie vizuálnej identity Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Súťaž
1. júla 2021 – 30. júla 2021

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyhlasuje súťaž na vytvorenie vizuálnej identity. Úrad je novovznikajúcou nezávislou inštitúciou bez predchádzajúcej identity. Ideová neanonymná verejná súťaž návrhov je zameraná na predloženie návrhu konceptu a realizácie vizuálnej identity Úradu a jednotlivých prvkov vrátane následnej realizácie zahrňujúcej dodanie súvisiacej dokumentácie.

Súťaž je dvojkolová a určená pre profesionálnych tvorcov z oblasti komunikačného a grafického dizajnu. Môžu sa do nej zapojiť fyzické, právnické osoby, SZČO ako aj slobodné povolania či iné subjekty pôsobiace ako „tvorca z oblasti komunikačného a grafického dizajnu.“

V 1. kole je potrebné odovzdať portfóliá doterajších prác. Termín na odovzdanie je 30. 7. 2021 do 17:00 hod.

Hodnotiaca komisia vyberie 3 – 5 autorov, ktorí postúpia do 2. kola. V ňom odovzdajú svoje návrhy na vytvorenie vizuálnej identity. Termín na odovzdanie je 5. 9. 2021 do 10:00 hod.

Jednotlivé návrhy bude posudzovať odborná komisia v zložení: Martin Bajaník (grafický dizajnér), Eva Bulas (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti), Marek Cina (grafický dizajnér), Silvia Kružliaková (kurátorka, kustódka zbierok SMD), Stanislav Stankoci (profesor, akademický maliar, grafický dizajnér), Natália Pindrochová (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti), Zuzana Wienk (Biela vrana).

Súťažné podmienky

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Otváracie hodiny

Skip to content