Rozum versus cit 2 – zlínský průmyslový design 1959-1992

Vydavateľstvo
Univerzita Tomáše Bati, 2021

Absolventi „Kovářovej školy“. Vydané k rovnomennej výstave konanej 17.11.2021-27.2.2022 v Krajské galerii výtvarního umění v Zlíne a 8.12.2021-31.1.2022 v Galerii G18, Fakulta multimediálních komunikací UTB.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Zdeno Kolesár
Maroš Schmidt