Kovářovi žáci – historie zlínské VŠUP 1959-2011

Michal Bauer
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012

História zlínskej VŠUP 1959-2011 približuje etapu fungovania detašovaných ateliérov Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe. Toto obdobie rokom 2011 presťahovaním ateliéru Dizajn výrobkov I a Dizajn výrobkov II do Prahy skončilo. Nedávno uzavretá história nabáda k hľadaniu stôp, ktoré škola, jej absolventi a pedagógovia za viac než polstoročie svojho pôsobenia zanechali a zanechávajú. Katedra, výnimočná svojou nadväznosťou na Školu umenia, ktorá v meste fungovala v rámci firmy Baťa už od roku 1939, prešla za uplynulých 52 rokov mnohými premenami. Tu sa priemyselný dizajn začlenil medzi ostatné vysokoškolské disciplíny umeleckého druhu. Z dizajnu strojov a nástrojov dospel až do podoby autorského konceptuálneho dizajnu na hranici voľného umenia, od dizajnu chápaného ako služba spoločnosti a prostriedok pre budovanie svetlých zajtrajškov až ku kriticky zameranému dizajnu reagujúcemu na svet reklamy, konzumu a otázkam ekológie.

Viac o dizajnéroch v publikácii