Václav Kautman

Focus
carver, sculptor

Ak sa spomenie v slovenskom výtvarnom umení drevo, automaticky sa spája s osobnosťou Václava Kautmana. Václav Kautman bol milovníkom dreva a všetkého, čo je spojené s prírodou. Bol sochár, dizajnér, výskumník, publicista, autor výstav a pedagóg. Pozitívne ho formovalo štúdium – najprv na ŠUŘ v Brne, kde študoval odbor umeleckého rezbárstva u výnimočného rezbára Heřmana Kotrbu. Už tu sa zoznámil s drevom, ako materiálom s rôznymi vlastnosťami a estetickými hodnotami, aj s klasickými technikami jeho spracovania. V rokoch 1945 – 1950 pokračoval v štúdiu sochárstva na UMPRUM v Prahe u sochára Karla Dvořáka. Do bratislavského ÚĽUV-u nastúpil hneď po skončení školy (1950 – 1959). Stal sa vedúcim sekcie dreva a od roku 1954 jeho hlavným výtvarníkom.

Navrhoval drobné predmety na stolovanie – svietniky, soľničky, koreničky, dózy, ale aj drobné drevené plastiky so zvieracími motívmi – nezabudnuteľné vtáky a ryby. V nich sa prejavuje jeho talent a schopnosť štylizovať formu do jednoduchých tvarov a vytvoriť moderné súčasné dielo, aj keď v malých rozmeroch. Využíval všetky dostupné technológie a dreviny. Sám vystavoval a zároveň pripravil expozíciu ľudového umenia na prelomovú výstavu v roku 1958 v Bruseli. Takmer o 10 rokov neskôr opäť vystavoval a bol aj v pozícii kurátora na svetovej výstave v Montreale (1967). Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave prišiel ako pedagóg koncom päťdesiatych rokov, aby v roku 1966 založil Oddelenie tvarovania priemyselných výrobkov, ktoré je predchodcom dnešnej samostatnej katedry dizajnu.

Katarína Hubová

Diela v zbierkach múzea dizajnu

More works