Moderná domácnosť

Ľudmila Reichlová-Kucháriková
Vydavateľstvo
Osveta, 1964
Viac o dizajnéroch v publikácii
Pavel Ježek
Miroslav Gilwann