Múzeum dizajnu, prosím

Múzeum dizajnu, prosím

Výstava
11. apríla 2013 – 5. mája 2013

Komunikácia v dizajne je kľúčovým motívom prvej výstavy zo zbierok Slovenského centra dizajnu v Hurbanových kasárňach. Zameranie výstavy reprezentuje súčasný charakter zbierok SCD, kde je najvýznamnejšie zastúpená oblasť vizuálnej komunikácie – grafického dizajnu a v rámci produktového dizajnu tvoria významný podiel zbierky zariadenia na prenos a záznam informácií. Téma chce tiež symbolicky poukázať na zmenený status predmetov v kontexte múzea dizajnu – každý predmet, ktorý sa dostáva do zbierok, sa stáva zdrojom informácií, hoci vo svojom predchádzajúcom živote mohol slúžiť apríklad na ich prenos. Pojem komunikácia zároveň odkazuje na ambíciu sprostredkovať širokej verejnosti informácie o „skrytej“ práci na projekte múzea dizajnu a prizvať odbornú verejnosť do diskusie o vypracovanej koncepcii budúceho múzea.

Kurátor: Maroš Schmidt, Mária Beňačková Rišková, Eliška Mazalánová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Ľubomír Longauer

odborná spolupráca

Zuzana Šidlíková

Adriena Pekárová

organizácia odborného kolokvia

Katarína Gatialová

konzultácie a texty k výstave
Ďalšie osobnosti dizajnu