Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918

Ľubomír Longauer- hlavný autor

Publikácia sa zaoberá profesionalizáciou úžitkovej grafiky na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia až po vznik slovenského štátu. Spolu s ňou sa na slovenskej výtvarnej scéne presadzovala aj moderna, ktorej šíritelia boli najmä učitelia Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, ako aj jej absolventi združení okolo časopisu Slovenský typograf a pracujúci pre „stredoeurópsku reklamnú agentúru“ Redopa (Vladimír Bahna, Juraj Stanko, Ľudovít Kudlák). Táto agentúra zamestnávala aj talentovaného absolventa umeleckopriemyselnej školy v Budapešti Ladislava Csádera. Najväčšia časť dvojjazyčnej, bohato ilustrovanej publikácie s množstvom dobových prác, z ktorých väčšina nebola doteraz publikovaná. Kniha vyšla v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a VŠVU.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola