Kathrin Pokorny-Nagel

AT

Vyštudovala dejiny umenia vo Viedni, Mníchove a v Cambridgei. V rokoch 1994 — 1995 pracovala ako výskumná pracovníčka v Architektzentrum. V rokoch 1996 — 1998 absolvovala postgraduálne štúdium v programe Inštitútu kultúrnych štúdií pre kurátorov vo Viedni. V rokoch 1999 — 2001 navštevovala univerzitný program Library and Information Studies. V viedenskom MAK -u začala pracovať v roku 1996 ako výskumná pracovníčka a od roku 2001 je vedúcou oddelenia Knižnica a zbierka prác na papieri. Na Viedenskej univerzite vedie kurzy o histórii a technikách tlače a o súčasnom knižnom umení. Píše, publikuje a pripravuje výstavy o histórii dekoratívneho umenia, knižného umenia a grafického dizajnu.

Viac o ncd