Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn
Redizajn

Redizajn

Andrej Barčák- hlavný autor
Andrej Čanecký- spoluautor
Pavol Bálik- pedagóg

Redizajn je procesom prenosu určitých funkčných vlastností pôvodného dizajnu a prispôsobenia ho novým podmienkam. Toto slovo je však často používané nepresne a zmätočne. Pojmy ako facelift, rebrand, tuning, reduction alebo reform pomenúvajú isté techniky, no ich definícia je nejasná. Rozhodol som sa ich preto sprehľadniť. Navrhol som 7 základných spôsobov redizajnu: Refresh, Revízia, Reštart, Retuš, Revival, Receive a Hack. Pre každú kategóriu som zhromaždil kľučové informácie a stanovil som im pravidlá. Okrem toho práca obsahuje rozhovory s dizajnérmi a rozsiahli históriu dizajnu log. Teoretický základ bol podkladom pre finálnu prácu Redizajn, ktorej výsledkom je evolučný kruh knihy, ktorá sa postupne mení v rámci príslušnej metódy.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
Grafické štúdio:
andrej & andrej
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik

fytopaleontológia

Antonín Kindl
Michal Tornyai
Prejsť na diela