Ayşegül Izer

TR

Grafická dizajnérka narodená v Istanbule (Turecko). V roku 1985 ukončila štúdium na Katedre grafického dizajnu Akadémie výtvarných umení v Sarajeve s vyznamenaním. Od roku 2000 vedie vlastné štúdio v Istanbule. V rokoch 2005 — 2017 bola vedúcou Katedry grafického dizajnu na Akadémii výtvarných umení Mimara Sinana. Je zakladateľkou Nadácie ESDF (Emre Senan Design Foundation) a nositeľkou 11 medzinárodných ocenení. Jej práce sú súčasťou mnohých publikácií a zbierok umeleckých múzeí. Je aktívna v oblasti dizajnu — publikuje články, organizuje semináre a workshopy, je členkou hodnotiacich porôt. Žije a pracuje v Istanbule.

Viac o ncd