Audiovizuálne prezentácie/Audiovisuelle Präsentationen/Audiovisual PresentationsNová Cvernovka – Innovation Space

Krátky film o Novej Cvernovke v Bratislave, ako mieste, kde sa rozvíjajú zaujímavé inovatívne projekty.
Ein Kurzfilm über Nová Cvernovka in Bratislava, wo interessante innovative Projekte entwickelt werden.
Short film about Nová Cvernovka in Bratislava – a space where interesting innovative projects are emerge.

Festival Nasuti
Krátky film o festivale Nasuti v Bratislave. Nasuti je festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním, spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie.
Ein Kurzfilm über das Nasuti-Festival in Bratislava. Nasuti ist ein Festival für zeitgenössische Kunst mit Umweltschwerpunkt, das Kreativität, Kunst, Design, Innovation und ökologisches Denken kombiniert.
A short film about the Nasuti festival in Bratislava. Nasuti is a festival of contemporary art with an environmental focus, combining creativity, art, design, innovation and ecological thinking.