Designum 2/2019

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2019

Online: Designum 2/2019

Na začiatku prinášame rozhovory s Tomášom Brichtom, ktorý je známy ako dizajnér hudobných nástrojov a mladým dizajnérom Bystríkom Míčkom, ktorý po ukončení školy založil štúdio WERKMOTION. Lucia Dubačová sa zúčastnila pražského festivalu motion dizajnu Mouvo, jeho atmosféru približujú rozhovory s Vlaďkou Cimbálníkovou zo štúdia Oficina a jedným z účastníkov Memom Aktenom. Počas týždňa dizajnu v Miláne sme mali možnosť vidieť niekoľko rozmanitých prezentácií. Ako môže byť dizajn šetrný k životnému prostrediu, nápomocný v zložitej situácii klimatických zmien, ale aj dôležitým hýbateľom konštruktívnych diskusií, ukázalo tohtoročné trienále umenia a dizajnu. Jemu ako aj konkrétnym projektom je venovaný text Čo bolo v Miláne alebo ako vidieť dizajn. Príspevok Kláry Prešnajderovej približuje rakúskeho objaviteľa moderného Slovenska Leopolda Wolfganga Rochowanského, ktorého známosť s Karolom Plickom a Josefom Vydrom vyústila do spolupráce na propagačnej publikácii o Slovensku s názvom Columbus in der Slovakei. Nasleduje príspevok k výstave Šílený hodvábnik: Zika a Lída Ascher, ktorá sa koná Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe. Dôkazom toho, že tvorba Ascherovcov môže inšpirovať najmladšiu generáciu módnych tvorcov, je rozhovor s kurátorkou Konstantinou Hlaváčkovou a Pavlom Ivančicom, vedúcim Ateliéru módnej tvorby UMPRUM v Prahe. V Metropolitnom múzeu v New Yorku sa konala výstava výrobcu a návrhára nábytku Thomasa Chippendala a hodnotí ju text Tristo rokov moderny: Chippendalov Sprievodca v Met. Číslo uzatvára recenzia monografie od Eleny Farkašovej Podoby dizajnu – Marián Ihring, ale ešte pred ním sa vraciame textom Repairably – opraviteľnosť má budúcnosť, k environmentálnej problematike. Kľúčom výberu nadpisových písiem, ktorý pre Designum realizuje Samuel Čarnoký, bola téma Domáci tvorcovia na globálnom trhu. V praktickej ukážke predstavujeme písma od Andreja Dieneša, Jána Filípka, Ondreja Jóba a Slávky Paulíkovej.

Pri nástrojoch sa hrám Rozhovor s Tomášom Brichtom / Helena Cibulková
Bystrík Míček a WERKEMOTION / Veronika Baráková
Motion dizajn, videnie a pokrok / Lucia Dubačová
Čo bolo v Miláne alebo ako vidieť dizajn / Jana Oravcová
Leopold Wolfgang Rochowanski – rakúsky objaviteľ moderného Slovenska / Klára Prešnajderová
Tristo rokov moderny – Chippendalov Sprievodca v Met / Ladislav Zikmund-Lender
Geniálni hodvábnici – textilní dizajnéri Zika a Lída Ascherovci / Petra Polláková
Ascher Challenge: Z vitrín do ulíc / Lenore Jurkyová
Repairably – opraviteľnosť má budúcnosť  / Daniela Laluhová, Zuzana Procházková
Monografia Podoby dizajnu – Marián Ihring / René Baďura
Písma čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii
Lída Ascher
Zika Ascher
Lucia Dubačová