Téma druhá

Prichádza jar, ktorá nás akoby zo zvyku dobíja pozitívnou energiou. Tento úkaz je síce jedinečnou vlastnosťou prírodných javov, ale dokáže sa prejaviť aj v optimistickom naštartovaní umeleckej a dizajnérskej scény. Rozbehli sa každoročné prípravy na Národnú cenu za produktový dizajn, festival Sensorium, Dni dizajnu a architektúry, Bratislava Design Week, Urban Market, súťaž Mladý obal, mnohé ďalšie výstavy a festivaly.

Spomínané podujatia sa objavia v televíznych vysielaniach, rôzne autority aj laici ich budú hodnotiť v rozhlasových diskusiách, novinári analyzovať v dennej tlači, lifestylových magazínoch, odborníci v príslušných periodikách a verejnosť na sociálnych sieťach… Zdá sa, že náš záujem o dizajn – v celej jeho šírke – každý rok narastá. Zároveň je potešujúce, že rovnako narastá aj záujem o poznávanie slovných spojení, ktoré s týmto odborom súvisia : service design, univerzálny dizajn, critical design, dizajn manažment, transport dizajn, módny dizajn, komunikačný, produktový dizajn, webdesign, art dizajn, game design … Pri trochu hlbšom pohľade na rozmanitosť a odlišnosť ich významov nás musí napadnúť problém, s ktorým zápasí azda každá súťaž dizajnu: podľa akých a koľkých kritérií porovnávať v podstate neporovnateľné? Aké pravidlá potrebuje slušná súťaž, aby dokázala naplniť svoju podstatu? Aké ceny udeľovať a čo je ich hlavným ich cieľom, účelom? Celospoločenská popularizácia úlohy dizajnu pri formovaní  nášho života, či potvrdenie kvality iba pre odbornú obec? A má to vôbec zmysel a primeraný dôvod súťažiť o najlepší dizajn? A ako sa odrazí ocenenie na ďalšom osude vybraných dizajnov?

Aj príspevky v e-designume v sebe skrývajú určitú nesúrodosť: veď sa tu vedľa seba objavujú články o výstavách, kurátorovaní, workshopoch, ocenených dizajnéroch a ich prácach, aktivitách škôl, zbierkových predmetoch … Sú to postrehy, hodnotenia, analýzy udalostí, ktoré nie sú zaradené na programových listoch spomínaných podujatí. Dopĺňajú však mozaiku sveta dizajnov a dizajnérov, v ktorom nevíťazí iba jeden súťažiaci, víťazí v ňom všetko, čo pozitívne dokáže ovplyvniť určujúce hodnoty tohto odboru.

Chcete sa stať súčasťou tohoto sveta? Ozvite sa na tejto adrese.

Skip to content