Správy o múzeu č. 12

Uplynulý čas bol bohatý aj na nové prírastky výrobkov spadajúcich do kategórie priemyselného dizajnu. Nastala podobná situácia ako pri grafickom dizajne – samotní autori prinášajú svoje diela. Zbierka výrobkov už nezahŕňa iba rádioprijímače, televízory, kuchynské roboty a svietidlá.

Vďaka o. z. OSTBLOK sa do múzea dostali napríklad aj ďalšie prototypy vodovodných batérií, ako aj výrobky Slovenskej armatúrky Myjava z pozostalosti Igora Didova, ktoré venoval syn, dizajnér Ivo Didov spolu so vzácnymi originálmi skíc, technických kresieb a fotodokumentácie dizajnérskej tvorby svojho otca. Dobrá správa je, že to ešte zďaleka nie je všetko. Jozef Pokorný, ktorého výprava OSTBLOKu navštívila priamo v Piešťanoch, venoval do múzea prototyp nástenného ventilátora. Ostatné modely a prototypy žiaľ podľahli dôsledkom zaplavenej pivnice, ale zostali vzácne fotografie stolových ventilátorov, ohrievačov na vodu, konvektorov, čerpacích staníc, a. i., ktorých fotokópie budú mať tiež svoje miesto v depozitároch múzea. Zaujímavý dar sme dostali od Ing. Jána Cinu, automobilového návrhára na svoje obdobie produktívnej a z pohľadu dejín automobilového dizajnu veľmi zaujímavej Tatry Bratislava n. p. Tatra Kopřivnice. Keramický model automobilu Tatra 603X v mierke 1:10 z roku 1965 je prvým exponátom do zbierky automobilového dizajnu, ktorú by sme v múzeu chceli vybudovať aj za pomoci Ateliéru transport dizajnu VŠVU a Múzea dopravy v Bratislave. Mapovanie tvorby slovenských dizajnérov tak nabralo konkrétnu podobu a police na prvom poschodí sa zapĺňajú vecami s príbehom, ktorý je slovenským dizajnérom veľmi blízky geograficky i ľudsky.

Priam neuveriteľná je aktivita bežných ľudí, ktorí sú ochotní bezplatne venovať zaujímavé československé priemyselné výrobky alebo nábytky. Denne pribúda niekoľko vecí z celého Slovenska i Českej republiky. Prichádzajú poštou, vozia ich dobrovoľníci, alebo ich zvážame my. Vymenovanie ľudí, ktorým chceme poďakovať, by si vyžiadalo dlhý zoznam. Ďakujeme!

Stolný ventilátor typ: ST-8 Strojsmalt, N. P. Pohorelá, 1969. Dizajn: Jozef Pokorný
Stolný ventilátor typ: ST-8 Strojsmalt, N. P. Pohorelá, 1969. Dizajn: Jozef Pokorný
Skip to content