Národná cena za dizajn 2017 – produktový dizajn – product design

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017
Viac o dizajnéroch v publikácii