Národná cena za dizajn 2017 – produktový dizajn – product design

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017
Viac o dizajnéroch v publikácii
Viktor Devečka
Bronislava Brtáňová
Boris Belan
Maroš Baran
Miroslav Král
Tomáš Gabzdil Libertíny
Soňa Otiepková
Štefan Starinský