Model; Automobil Tatra 603 X

Začiatkom roku 1963 bola Tatra Bratislava poverená náročnou úlohou – vyvinúť reprezentatívnu vládnu limuzínu, ktorá by nahradila populárnu Tatru 603. Na projekte X1 až X4 spolupracoval aj Ján Cina, absolvent Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Bratislave a Vysokého učení technického v Brne so špecializáciou stavba motorových vozidiel. V decembri 1961 nastúpil Ján Cina spolu s Pavlom Hudecom a Mariánom Zigom do Vývoja motorových vozidiel v bratislavskej Tatre pod vedením Ivana Mičíka. Ako nováčik dostal v roku 1962 za úlohu vyriešiť niektoré menšie konštrukčné úlohy na nízkopodlažnom vozidle Tatra 603NP a taktiež na mikrobuse s podobnou koncepciou a predným pohonom Tatra 603MB. O rok neskôr už pracoval na X-kách.

Mičík vytvoril tím štylistov a konštruktérov karosérií, ktorý zabezpečoval rýchlu a kvalitnú realizáciu. Blížil sa koniec roka 1963 – čas výberu víťazného návrhu a Mičík nebol spokojný so žiadnym zo štyroch návrhov. „V tom roku som prvýkrát nešiel na Vianoce k rodičom do Šarišskej Poruby,“ spomína na začiatky navrhovania reprezentatívnej limuzíny Cina „V novej garsónke pri Štrkovci na Herlianskej ulici v Bratislave som strávil večery medzi Vianocami a Novým rokom nad papiermi, ktoré som zapĺňal skicami následníka Tatry 603. V práci som skicovať nemohol, pretože to nebolo mojou náplňou. Kreslil som výhradne doma.“ Keď v polovici januára 1964 predstavil svoje návrhy na projekt X vedúcemu vývoja Ivanovi Mičíkovi, ten si ich v rýchlosti prezrel a spontánne zvolal: „Janko, to je to, na čo som čakal!“ Nariadil urýchlene prichystať všetko na vyhotovenie modelu 1 : 10 a makety v skutočnej veľkosti, presne tak ako pri predošlých štyroch návrhoch. Nový návrh dostal označenie T603 X5 a práce na prototype sa začali veľmi rýchlo.

Maroš Schmidt – Limuzína Tatra 603 X a snívanie o slovenskom coupé (Designum 4/2017)

výrobca/klient:
Tatra Kopřivnice n.p. závod Bratislava
Materiál:
sadra
Technika:
lakovanie, odlievanie sadry
Rozmery:
v=185mm; š=140mm; h=510mm