Písma čísla: Etablovaní tvorcovia mladšej generácie – písma na trhu

Aj v aktuálnom čísle časopisu Designum sú v typografii nadpisov použité písma od domácich tvorcov. Tento výber je opäť selekciou autorov a ich písiem prezentovaných v publikácii Fonts SK a nadväzuje na tradíciu predošlých dvoch ročníkov (kde sa na stránkach časopisu Designum prezentovali písma od študentov a absolventov Ateliéru typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave).

Výberom pre toto číslo sú etablovaní autori, ktorých písma sú dostupné na komerčnom trhu s fontami. Ondrej Jób a Ján Filípek sú výraznymi osobnosťami súčasnej generácie slovenských písmarov. Po štúdiu na VŠVU v Bratislave (v prípade Jána Filípka aj na UMPRUM v Prahe) obaja vycestovali do Holandska na postgraduálne štúdium do ateliéru TypeMedia na Kráľovskej akadémii umení v Haagu (kde pedagogicky pôsobí aj Peter Biľak). Po návrate z Holandska sa obaja autori začali venovať dizajnu písma profesionálne a založili vlastné digitálne písmolejárne – Ondrej Jób Setup (predtým Urtd) a Ján Filípek DizajnDesign. Ich písma sú dostupné cez ich vlastné predajné možnosti alebo prostredníctvom monopolných distribútorov ako je MyFonts v USA. V prípade Jóba je možné výber z jeho písiem exkluzívne licencovať aj v písmarskom kolektíve Village, v Biľakovej písmolejárni Typotheque alebo prostredníctvom aplikácie Fontstand, ktorá umožňuje prenajímať písma na obmedzený čas za zlomok ich celkovej ceny. Podobnou cestou sa vydala aj Slávka Pauliková, ktorá po štúdiu na FaVU v Brne a VŠVU v Bratislave študovala dizajn písma taktiež na KABK v Haagu. Pauliková však nezakladá vlastnú písmolejáreň, ale svoje písma ponúka licencované u renomovaného distribútora FontShop. Medzi profesionálnych autorov tvoriacich originálne písma pre komerčný trh sa radí aj Andrej Dieneš, ktorý po štúdiu na VŠVU (stáž v Ateliéri tvorby písma a typografie na UMPRUM v Prahe) zakladá vlastnú písmolejáreň AdTypo. Jeho písma (podobne ako v prípade mnohých nezávislých tvorcov) sú dostupné v distribučnom predaji na platforme MyFonts. Otvorený trh a rozličné možnosti licencovania tak umožňujú, že fonty od domácich písmotvorcov sa stávajú globálne prístupnými a používajú sa v rozličných situáciách po celom svete.

Andrej Dieneš – Densit Air

Densit je titulkové písmo, obsahujúce šesť rezov. Jeho cieľom je čo najväčšia tučnosť na minimálnom priestore – teda extrémne zhustenie. Znaky preto balansujú na tenkej hranici vzájomného dotyku. Použiteľné je pre krátke, výrazné texty s možnosťou vyseknutia podkladovej fotografie. Tri základné štýly sú vlastne paródiou na obvyklé delenie písiem (sans, serif a stencil). Odlíšené sú len dĺžkou tenkých línií, naznačujúcich vnútorné kontúry. Každý štýl má ešte dva varianty – vyplnený a obrysový. Špecialitou písma sú mnohé voliteľné ligatúry pre hru s estetickými kvalitami textu a šetrenie miestom. Veľmi krátke doťažnice ponúkajú možnosť zhustiť aj riadkovanie textu. Použiteľné je všade tam, kde môžeme uprednostniť grafický účinok pred čitateľnosťou.

Ondrej Jób – Woodkit

Woodkit je písmový systém inšpirovaný historickými písmami tlačenými z dreva a pozostáva z troch rodín – Solid, Print a Reprint. Každá má šesť samostatných štýlov, ktoré obsahujú viaceré dizajnové varianty písmen, číslic, komponentov a rôznych ornamentov. Woodkit podporuje latinku, cyriliku a gréčtinu. Najdôležitejšou vlastnosťou písma Woodkit z estetických aj funkčných dôvodov je to, že každý znak vypĺňa štvorec, a to nielen horizontálne, ale aj vertikálne. Táto vlastnosť je odkazom a zároveň poctou skutočným dreveným štočkom v minulosti používaných na akcidenčnú tlač. Podnietila nielen nové a možno aj prekvapivé konštrukčné riešenia, ale taktiež dala písmu výraznú verzatilitu, jednoduchú kombinovateľnosť štýlov, mnoho vizuálnych prvkov nevyskytujúcich sa v proporčných písmach, a čo je najdôležitejšie – hravosť. Niektoré zo štýlov a tvarov sú priamo inšpirované detskými kockami a písmenami. Preto je používanie Woodkitu nielen dizajnom, ale aj hrou.

Slávka Paulíková – FF Dora

FF Dora je písmová rodina navrhnutá v piatich štýloch; regular, italic, bold, bold italic a display. Každý štýl bol navrhnutý samostatne a písmo tým dodáva typografii veľmi individuálny štýl. Dora je knižné písmo, vhodné pre sadzbu najmä tlačových médií ako sú magazíny a knihy. Primárne bola navrhnutá pre použitie v malých veľkostiach, ale jej charakter jej dovoľuje použitie aj v titulkových veľkostiach.

FF Dora
Písmo FF Dora

Ján Filípek – Kontrast Grotesk Display a Grande

Kontrast Grotesk Display a Grande sú titulkové písma k rodine Kontrast Grotesk (textové písmo). Interpretujú vizuál Kontrast Grotesku s množstvom nuansí na lepšiu použiteľnosť písma pre veľké nadpisy. Je tu hneď niekoľko zmien, ktoré fungujú lepšie vo väčších veľkostiach. Sú to napríklad rovnaká výška verzálok a horných doťažníc, užšie medzery medzi písmenami, odstránenie „inktraps” a užšia diakritika prispôsobená pre titulkové písmo. Proporcie sú tiež jemne zmenené. Rodina písma sa zväčšila z pôvodných 5 na 12 rezov (od super tenkého Hairline po veľmi tmavý Ultra Black). Kontrast Grotesk Display – Display bol navrhovaný pre použitie v nadpisoch a väčších veľkostiach. Kontrast Grotesk Grande – verzálky, mínusky a čísla sú rovnaké ako v rodine (štýle). Kontrast Grotesk Display. Ostatné symboly a diakritické znamienka sú tenké. Grande môže byť použitý v ešte väčších veľkostiach. Kontrast Grotesk Display&Grande – oba štýly sú spojené do jedného fontu.

Písmo Woodkit
Písmo Woodkit
Písmo Densit
Písmo Densit
Písmo Kontrast Grotesk Display

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie