Kapka vody

Na výstave Nebáť sa moderny!, ktorá prebieha až do konca septembra na Bratislavskom hrade, ste si možno všimli knižku Kapka vody od autora J.V. Plevu, ktorú graficky spracoval Zdeněk Rossmann.
Ide o exponát (1), ktorý svedčí o tom, že sa avantgardní umelci aktívne zaujímali o stvorenie „nového človeka“. Ten bol totiž po apokalyptickej skúsenosti prvej svetovej vojny veľkým cieľom, či veľkou utópiou medzivojnového obdobia. Nešlo len o mýtus zdravého ľudského tela (ktorého glorifikácia bohužiaľ v 30. rokoch prerástla až do rasistických dimenzií), ale i o ambíciu zdravého ducha a predovšetkým o vybudovanie schopnosti nového vnímania krás moderného sveta. To bolo možné dosiahnuť najmä premyslenou výchovou vo všetkých oblastiach. Nečudo, že mnohí z angažovaných umelcov sa zaujímali o detskú tvorbu (bratislavská Škola umeleckých remesiel mala výnimočné detské oddelenie, ktoré vzbudzovalo obdiv aj v zahraničí) a tvorbu pre deti, či už išlo o hračky (spomeňme drevorobné oddelenie ŠUR vedené Františkom Hrozinkom, ktorého návrhy hračiek sú tiež vystavené na hrade) alebo práve o knižky, akou je Kapka vody.

Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann

Knižka vyšla v edícii spolku Index, s ktorým Rossmann dlhodobo spolupracoval už od brnianskeho obdobia. Okolnosti tejto publikácie pre mládež sú dosť dojemné: Rossmannov syn Pavel si na knižku spomína ako robenú pre neho. Vskutku, Zdeněk Rossmann bol v tom čase mladým otcom a môžeme teda uveriť, že práca na knižke mala uňho špeciálnu rezonanciu. Snáď aj vďaka tomu sa Zdeněk Rossmann odvážil ku skutočne originálnemu grafickému riešeniu, ktoré v tom období bolo považované za veľmi progresívne: teda k fotomontáži. Kapka vody je však oficiálne venovaná „Vladimíru Václavkovi, vernému kamarádu Malého Bobše“ (2), teda pravdepodobne synovi (alebo inému blízkemu príbuznému) Bedřicha Václavka, ktorý bol popri prvom vydavateľovi a spoluredaktorovi Janovi Vaňkovi výraznou osobnosťou nakladateľstva Index a ktorý sa z Brna presťahoval do Olomouca (a Index s ním). Nech už je hlavným adresátom knižky kto chce, treba sa na ňu pozerať v kontexte doby a chápať ju ako ukážkovú publikáciu pre mládež.
Kapka vody rozpráva príbeh malého Vláďu, ktorý popri domácich prácach špekuluje o osude kvapky vody a tiež príbeh onej kvapky, ktorá putuje po svete. Okrem toho, že kvapka cestuje do New Yorku a na Tahiti, zavíta tiež na Slovensko a do Bratislavy: „Spadla jsem do Dunaje hned u bratislavského přístavu.” Mimochodom, práve v Dunaji sa kvapka cíti úžasne!

Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann

Cestovanie je téma dostatočne inšpirujúca pre ilustrátora knižky, ktorým je Rossmann sám. Rossmann v tom čase radikálny grafický dizajnér, namiesto toho, aby kreslil obrázky, sa rozhodol pre fotografiu, moderné umelecké médium. Kombinovaním figurálnych a abstraktných motívov bez akejkoľvek systematizácie vytvoril hravé kompozície, ktoré sa objavujú sporadicky na stranách knižky a účinne rezonujú s textom. Fotografie, ktoré Rossamnn použil, sú vskutku rôznorodé a pravdepodobne z viacerých zdrojov (bolo by zdĺhavé pátrať po autorských právach!). Ide o obrázky zvierat, o tváre a iné časti ľudského tela, o pohľady na mestá (New York z vtáčej perspektívy), o zábery z prírody s krásnymi odleskami (práve spomína Dunaj), o stroje (lode a lietadlá), ale i o prekvapujúce zátišia predmetov každodennej potreby (napríklad záber na sklenené poháre, ktorý by mohol byť ukážkovou školskou kompozíciou z fotografického oddelenia ŠUR). Knižka je istým spôsobom ódou modernému svetu.

Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann

Kapka vody nie je prvou avantgardnou publikáciou pre deti. Pokračuje v edičnej línii iniciovanej umelcami akými boli El Lisickij (O dvoch štvorcoch, Berlin, 1922), Kurt Schwitters a Theo Van Doesburg (Die Scheuche, Hanover, 1925), Rodčenko (Samozveri, Kolín, 1928), Karel Teige a Karel Čapek (Dášenka, Praha, 1934). Každá z týchto knižiek má vlastný charakter a každý umelec mal iný ilustračný/grafický prístup. V prípade Dvoch štvorcov išlo o abstraktné geometrické motívy, ktoré dominovali textu; v Die Scheuche sa autori pohrali z typografickým materiálom, ktorým vytvorili obrázky (postavičky) parazitujúce text; Samozveri je akýsi foto-album zvieratiek vystrihnutých z papiera; Dášenka radí vedľa seba fotografie a kreslené obrázky. Rossmann posúva experiment ďalej: ponúka deťom ešte odvážnejšie fotomontáže a foto-typo, ktoré vznikli na pôde dadaizmu a medzinárodného konštruktivizmu. Tým pádom sa umelecká reč avantgardy filtruje do sféry detskej literatúry a je jasné, že vizuálna výchova nového človeka tak naberá plné tempo.
Knižku Kapka vody si žiaľ, z pochopiteľných príčin, nemôžu návštevníci výstavy prelistovať. e-designum ponúka svojím čitateloľm virtuálne listovanie vďaka záberom z jej vnútorných strán.

Kapka vody - J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann
Kapka vody – J.V. Pleva, grafické spracovanie: Zdeněk Rossmann

(1) Zo súkromnej zbierky
(2) Malý Bobeš je hlavným (autobiografickým) hrdinom knižiek J.V. Plevu

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie
Skip to content