Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann

Jindřich Toman
Jitka Ciampi Matulová
Vydavateľstvo
Moravská galerie, 2015

Rosmann redigoval časopis „Slovenská Grafia“ (1928-1932), ktorý komentoval dianie v typografii, všeobecnejšie v celom úžitkovom umení, ale hodnotil aj širšie kultúrne súvislosti.. Zdeněk Rossmann (1905–1984)- významný predstaviteľ českej modernistickej architektúry, scénografie, výstavníctva a grafického dizajnu. V súčasnej dobe je známy vo svete hlavne historikom umenia, ktorí sa venujú grafickému dizajnu.

Viac o dizajnéroch v publikácii