Hra doma môže vzdelávať – občianske združenie Vĺčatá.sk

Poznáte platformu občianskeho združenia Vĺčatá? Tento projekt je zameraný na šírenie povedomia o edukačných hrách a technológiách, nájdete tam rôzne návody určené pre rodičov, odporúčania či inšpiratívne rozhovory. Keďže rodičia a učitelia v súčasnosti čelia veľkej výzve, ako manažovať čas trávený doma a učenie pomocou technológií, rozhodli sa teda pridať ruku k dielu a ako odborníci na využívanie hier i nových médií vo vzdelávaní ich v tom podporiť – vytvorili sekciu Učím online, kde môžete nájsť prehľad zdrojov, materiálov a hier roztriedených podľa jednotlivých predmetov. Vĺčatá tiež rozbehli online poradenstvo v čase epidémie, cez ktoré poskytujú pomoc nielen s témou videohier vo vzdelávaní, ale aj poradia, ako túto situáciu zvládať – čo sa týka učenia z domu, využitia technológií vo vzdelávaní či radami od psychológa. Webovú stránku vĺčat dizajnoval Matej Fandl, ktorého môžete poznať aj z Národnej ceny za dizajn 2019, kde spolu so Zuzanou Zmatekovou získali Cenu poroty za projekt conTEXt, alternatívny prístup v textilnom dizajne.

Vedúcej projektu Vĺčatá Anny Márie Brijakovej sme sa spýtali na momentálnu situáciu.

Ako sa vám aktuálne darí?
Máme veľa práce, lebo rozbiehame sekciu učenia online, pridávame tam každý deň nové predmety, ktoré obsahujú zdroje pre učiteľov aj z externých stránok, teda nejde iba o naše. Vyžaduje si to čas na hľadanie týchto zdrojov a aj spoluprácu s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú vzdelávaniu. Pre každý predmet hľadáme ambasádora, ak by sa niekto našiel, kto by mohol byť garantom týchto zdrojov, tak sa nám kľudne môže ozvať.

Na čo sa ľudia najčastejšie pýtajú?
Ľudia sa ozývajú najviac nášmu kolegovi Michalovi Božíkovi z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý robí psychologickú podporu a tam riešia také veci, ako zvládnuť túto situáciu v rodine, a ako vytvoriť vhodné podmienky pre domáce vzdelávanie.

Spolupracujete aj s inými projektami?
Áno, so zakladateľmi Facebook-ovej skupiny Zavretá škola. Oni sú jedným z našich spriatelených projektov.