Video Games – an introduction to the industry

Andy Bossom
Ben Dunning
Vydavateľstvo
Bloomsbury, 2016

Úvod do odvetvia videohier a ich kontextu. Videohry skúmajú rozmanitosť a šírku odvetvia prostredníctvom svojich online komunít a meniace sa demografické vlastnosti, branding a duševné vlastníctvo a r a mobilnú kultúru. Autori ponúkajú poznatky o kreatívnych procesoch súvisiacich s tvorbou hier, globálnym obchodom za veľkými rozpočtovými produkciami, konzolovými a online trhmi, ako aj s webovými a hernými aplikáciami. V 19 rozhovoroch skúmajú rozmanitosť úloh a rôzne perspektívy v hernom priemysle.