Serious Play – literacy, learning and digital games

Catherine Beavis
Michael Dezuanni
Joanne O’Mara
Vydavateľstvo
Routledge, 2017

Komplexný popis možností a výzev výučby a učenia sa digitálnych hier na základných a stredných školách. Na základe pôvodného výskumného projektu sa kniha zaoberá digitálnymi hrami.