Gaming the Iron Curtain – How Teenagers a Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games

Jaroslav Švelch
Vydavateľstvo
MIT Press, 2018

Ako amatérsky programátori v 80. rokoch objavili v Československu počítačové hry ako médium, ktoré využívali nielen na zábavu, ale aj ako prostriedok seba vyjadrenia.