AFAD
AFAD
AFAD
AFAD
AFAD
AFAD

AFAD

Viktor Tabiš- hlavný autor

Koncepcia exteriérového nábytku AFAD je založená na idey Upcyklingu, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna. Kladie dôraz na zachovanie pôvodných materiálov, z ktorých je možné vyrobiť nové produkty s vyššou pridanou hodnotou. V tomto prípade ide o vyradené kusy odevov použité ako nosné médium ktoré je následne impregnované epoxidovou živicou. Pridanou hodnotou projektu je jeho sociálny aspekt, kedy sú samotný užívatelia zapojení do procesu. Prostredníctvom verejnej zbierky oblečenia sa aktívne podieľajú na skvalitňovaní svojho prostredia a získavajú dobrý pocit z upcyklácie svojho nenoseného oblečenia. Napokon vzniká špecifický vzťah medzi objektom a užívateľom. Prínosom projektu je návrh experimentálneho postupu, ktorý vytvára identitu prostredia v ktorom sa nábytok AFAD nachádza.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

B_PLAN

B_PLAN

Viktor Tabiš
Sylvia Jokelová

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Prejsť na diela