NANA
NANA
NANA
NANA
NANA
NANA
NANA
NANA

NANA

Natália Golianová- hlavný autor

Ideou projektu je, poskytnúť hendikepovaným priestor na sebavyjadrenie a transformovať ich myšlienky do dizajnu, ktorý im umožní vytvoriť si svoj výnimočný dizajnový prvok. Vytvoriť si identitu. ide o snahu poukázať, na rovnoprávnosť, užitočnosť hendikepovaných pre spoločnosť. Úlohou dizajnéra je byť sprostredkovateľom, ktorý im umožní zhmotniť ich predstavy a stáva sa ich spolu partnerom pri tvorbe. Projekt sa skladá z dvoch častí a každá ma iný prístup k tvorbe. V prvej časti, ešte počas pandémie bol projekt vedený cez online priestor formou video hovoru. V prvej časti sa zúčastnil jeden chlapec. V druhej časti som viedla workshop v Spojenej škole, Dúbravská cesta 1. kde som mal k dispozícií triedu 6 žiakov s ľahkým a stredným mentálnym postihnutím.

The idea of the project is to provide disabled people with space for self-expression and to transform their ideas into a design that will allow them to create their own unique design element. Creating an identity. It is an effort to point out the equality of the handicapped and their contribution to society. The role of the designer is to act as an intermediary, who enables them to materialise their ideas and becomes their partner in creation. The project consists of two parts, each with a different approach to creation. In the first part, during the pandemic, the project was conducted in the online space in the form of video calls. One boy participated in the first part. In the second part, I led a workshop at the United School, Dúbravská cesta 1, where I led a class of 6 students with mild and medium mental disability.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra dizajnu, Ateliér produkt dizajn
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Čierna skrinka

Čierna skrinka

Peter Marjak
Sylvia Jokelová
B_PLAN

B_PLAN

Viktor Tabiš
Sylvia Jokelová
Dotyk

Dotyk

Adam Kukuc
Sylvia Jokelová
Prejsť na diela