#textil

#textil

Výstava
8. decembra 2017 – 24. januára 2018

Výstava s názvom # TEXTIL je výberom z tvorby študentov, doktorandov a pedagógov Ateliéru textilnej tvorby v priestore na VŠVU. Vystavené diela vznikli pod vedením Doc. M.A. Blanky Cepkovej, ktorá vedie ateliér od roku 2009. Výstava prezentuje diela s individuálnou umeleckou výpoveďou, ktoré zachytávajú celú škálu textilnej tvorby v rozsahu od miniatúry po veľkorozmerné priestorové a plošné práce, mäkkú plastiku alebo diela s presahom na autorský dizajn. Vystavené práce rozvíjajú textilnú tradíciu a rozmanitosť pôvodných techník – výšivky, čipky, tkania, pletenia, ako aj súčasné moderné technológie ako sú tafting, digitálne tkanie, digitálna výšivka, sieťotlač, digitálna tlač. Študenti experimentujú s týmito technikami, pracujú s presahmi do iných nových médií. Hľadajú progresívne riešenia a inovatívne autorské postupy pri realizácii výtvarného diela. Narábajú aj s rôznymi funkčnými parametrami – obľúbeným výstupom je textilný šperk, ktorý je na výstave prezentovaný prácou Blanky Cepkovej, Henriety Kurčíkovej, Terézie Krnáčovej či Kataríny Orolínovej. Textilný objekt je zastúpený u Júlie Jurinovej, ktorá sa inšpiruje ľudským telom. Témy plynutia času či osobnej alebo rodinnej minulosti sa dotýkajú práce Bianky Kukurdíkovej, Kristyny Širkovej, alebo Ľubomíry Abrahámovej. Príroda a vzťah človeka ku krajine a jeho životnému priestoru sa premietla do objektov Vlasty Žákovej, Anny Fričovej, Veroniky Galášovej. Funkčné textílie v interiéri s úžitkovými kvalitami sú uplatnené na autorských čalúneniach dobových stoličiek od Beáty Gerbócovej, Karolíny Mrázkovej, ale i Diany Elischerovej. Výstava prináša aj výber ďalších prác študentov a absolventov tohto odboru, nie je uzavretá časovo ani tematicky, otvára debatu o materiálovom a technologickom experimente, prináša osobné príbehy aj spoločenskú kritiku.

Kurátor: Zuzana Šidlíková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Henrieta Kurčíková

Terézia Krnáčová

Katarína Orolínová

Bianka Kukurdíková

Kristyna Šírková

Ľubomíra Abrahámová

Vlasta Žáková

Anna Fričová

Veronika Galášová

Karolína Mrázková

Ďalšie osobnosti dizajnu