Textil náš každodenný – Viera Líčeníková Škrabalová & Michaela Bednárová

Výstava
3. novembra 2021 – 19. decembra 2021

Slovenské centrum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu vás pozývajú 3.11.2021 o 18:00 na vernisáž do Galérie dizajnu Satelit! Výstavný projekt predstavuje dve osobnosti rôznych generácií, ktorých tvorivý zámer je práve textilný dizajn. Hoci témy, techniky a materiály, ktoré sa v ich práci objavujú sú v mnohom podobné, bude možné identifikovať rozdiely dané inými spoločensko-politickými podmienkami? Viera Líčeníková-Škrabalová (1925 – 2007) sa venovala nielen tvorbe odevu, divadelného kostýmu, ale najmä technike sieťotlače a širokej tvorbe produktov, ktoré sú viazané s interiérom – návrhom kobercov, obrusov, prestieraniam a pod. Výstava ponúkne práce, ktoré sú novým prírastkom SMD, keďže múzeum získalo v roku 2020 do daru rozsiahlu pozostalosť tejto autorky. Tvorba súčasnej dizajnérky Michaely Bednárovej (1982) má zaujímavé paralely, jej profesionálna činnosť je taktiež široko zameraná na textilné médium. Rovnako ako u Škrabalovej je ovplyvnená ľudovou tradíciou, aj keď forma môže byť vo výsledku odlišná. Kolekcia textilných artefaktov zo štyridsiatych až sedemdesiatych rokov 20. storočia, spolu s tvorbou našej súčasníčky, dokáže upozorniť na rôzne zaujímavé súvislosti a paralely, poukáže na nadčasovosť niektorých objektov, ale aj na dynamiku striedania módnych trendov v tejto oblasti.

Kurátor: Zuzana Šidlíková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Viera Líčeníková-Škrabalová

Ján Jánoš

Filip Horník

Vladimíra Hradecká

Jakub Gulyas

Ďalšie osobnosti dizajnu