Cipár & Logo. ET.C – Vlasdislav Roztoka uvádza Miroslava Cipára ako univerzálneho tvorcu v knihe: / presents Miroslav Cipár as a universal creator in the book:

Miroslav Haľák
Fedor Kriška
Antónia Paulinyová
Pavel Vilikovský
Miroslav Cipár
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Publikácia venovaná rozsiahlemu celoživotnému dielu Miroslava Cipára v oblasti grafického dizajnu obsahuje komplexne spracovanú prezentáciu značiek, symbolov a logotypov. Jej cieľom je predstaviť Miroslava Cipára ako grafického dizajnéra – autora dnes už ikonických logotypov a symbolov (SNG, BHS, BIB, GMB a pod.) – a to nielen prostredníctvom dizajnérskej tvorby, ale aj cez textovú časť zameranú na jej teoretickú analýzu a reflexiu. Kniha CIPÁR & LOGO.ETC, ktorá vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu, tak predstavuje výrazný zdroj poučenia a inšpirácie pre súčasné i budúce generácie tvorcov vizuálnej komunikácie na Slovensku i v zahraničí.

Viac o dizajnéroch v publikácii