Cipár & Logo. ET.C – Vlasdislav Roztoka uvádza Miroslava Cipára ako univerzálneho tvorcu v knihe: / presents Miroslav Cipár as a universal creator in the book:

Vladislav Rostoka
Miroslav Haľák
Fedor Kriška
Antónia Paulinyová
Pavel Vilikovský
Miroslav Cipár
Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020
Viac o dizajnéroch v publikácii