Typo:Grafik:Um / T1 – abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry – alphabet of contemporary visual communication & culture

Vydavateľstvo
Veldan, 2016

Za ostatných sto rokov prešlo ľudstvo významnou premenou: z civilizácie slov sme sa zmenili na civilizáciu obrazov. Hlavnými prvkami medziľudskej komunikácie sa stali znaky, obrazy, symboly. Vizualizáciou sa život výrazne zrýchlil, ale aj zahltil enormným množstvom obrazov, často mizernej kvality. O to dôležitejšia je pri presile vizuality jej profesionálna úroveň a pôsobenie špičkových tvorcov. Táto závažná a súčasne príťažlivá téma je predmetom ojedinelej knihy s trochu tajomným názvom: “ T1 – Typo:Grafik:Um (abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry) „.