Výstava letnej akadémie módy 2016

Výstava
23. júla 2016 – 31. júla 2016

Po minuloročnom úspešnom prvom vydaní letného tábora módy pre deti, sa Slovak Fashion Council (SFC) rozhodol priniesť toto podujatie pre deti opäť, a to s niekoľkými novinkami. Tento ročník má svoje logo a upravený názov Letná akadémia módy. SFC tak chce budovať atraktívne a stabilné podujatie s profesionálnym charakterom. „Pre obrovský záujem detí a rodičov sme zdvojnásobili kapacitu, a tak do akadémie nastúpilo 42 detí. Z toho je 8 nepočujúcich. Tak ako minulý rok, aj teraz chceme týmto deťom umožniť robiť čo ich baví a ukazujeme tak, že tento svet je pre nich veľmi prístupný. A po minulom roku vieme, že sú veľmi talentované a pracujú s nadšením“, hovorí Dana Kleinert z SFC. Za podporu nepočujúcich ďakujeme nadačnému fondu Telekom. Akadémia sa koná v priestoroch galérie Satelit, za čo vďačíme Slovenskému centru dizajnu. Tento rok je kreatívna téma postavená na myšlienke inakosti a odlišnosti. Tú deti na workshope s koučkou Janette Motlovou spracovali do claimu „Som hrdá na svoju jedinečnosť!“ V jeho duchu začínajú tvoriť celú kolekciu letnej akadémie.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00