Transmodernita

Výstava
22. júna 2023 – 2. septembra 2023

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu, Slovenským inštitútom v Paríži, francúzskym partnerom Kolektiv Cité Radieuse a Slovenským inštitútom vo Viedni, pripravili výstavu Transmodernita/Transmodernity/ Transmodernité. Výstava sa uskutoční na dvoch miestach, v Slovenskom inštitúte vo Viedni a v Galérii 318 Kolektiv v Marseille.

Hlavnou myšlienkou výstavy je transmodernita v spojení minulosti a prítomosti s odkazom na budúcnosť. Tento termín použila španielska feministka a filozofka Mária Magda Rodrigéz v 80. rokoch 20. storočia. Transmodernita vo svojej podstate znamená zmenu starého v niečo nové a nevyhnutné. Rovnako aj transmodernita v dizajne plní vyššie stanovené ciele, kedy umelec dizajnér reaguje na celospoločenské zmeny v čase. Významným míľnikom na Slovensku sú 90. roky 20. storočia, ktoré priniesli úplne nové socio-ekonomicko-politické podmienky a možnosti využitia praxe, s ktorými sa dizajnéri museli vyrovnať. Z globálneho hľadiska zasiahla v 21. storočí dizajnérsku tvorbu aj pálčivá otázka ekonomickej a klimatickej krízy a v neposlednom rade celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 v posledných troch rokoch.

Na ploche 70m2 prinášame kurátorský výber diel zo zbierok Slovenského múzea dizajnu a vybraných umelcov reprezentujúcich prierez slovenským dizajnom z obdobia posledných 30 rokov. Skladba exponátov z produktového a komunikačného dizajnu predstavuje svoju dobu v určitom čase a odpovedá na aktuálny kultúrno – spoločenský dialóg. Prezentovaný dizajn okrem estetickej hodnoty reflektuje inovatívne riešenia, aplikuje súčasné trendy v dizajne, využíva výdobytky nových technológii a neposlednom rade poukazuje na inovatívnu prácu s formou či materiálom.

Jednotlivé dizajnérske diela sme zaradili do šiestich tématických okruhov, ktoré sa vzájomne prelínajú: prepojenie s minulosťou, postmoderna v slovenskom dizajne, spolupráce a interdisciplinarita, dizajn a architektúra, dizajn a spoločnosť, experiment, nové technológie a udržateľnosť. Vzhľadom na rozmanitosť tvorby grafických dizajnérov sme ako komunikačné médium vybrali plagát a typografiu. Diela sú usporiadané chronologicky v čase.

Súčasťou výstavného konceptu je použité písmo „FOREVER“ od Ester Mládekovej a vizuálne spracovanie výstavy od grafického dizajnéra Matúša Buranovského s architektonickým riešením dizajnérky a šperkárky Andrey Ďurianovej.

Naším kurátorským výberom chceme vyzdvihnúť význam slovenského dizajnu v európskom spoločenskom kontexte s dôrazom na estetickú stránku, nadčasovosť dizajnérskej tvorby a reflexiu spoločenského diania a zároveň význam interdisciplinarity, spolupráce a celospoločenského dialógu v oblasti umenia a dizajnu.

Projekt zrealizovalo Slovenské centrum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu, pri príležitosti 30. rokov slovenskej diplomacie v zahraničí, pod záštitou pani ministerky kultúry Silvie Hroncovej, s podporou Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky.

Vystavujúci autori, autorky, produktový dizajn: Peter Bohuš, Anton Cepka, Matúš Cepka, Miroslav Debnár, Mata Durikovic, Andrea Ďurianová, Vladimír Havrila, Jaroslav Hreščák, Patrik Illo, Simona Janišová a Andrej Dúbravský, Júlia Kunovská, Mejd studio/Katarína Beličková a Štefan Nosko, Juraj Mihalík, Štěpán Pala, Andrea Rolková Pinková, Štefan Sekáč, Lenka Sršňová a Ondrej Jób, Silvia Sukopová, Jozef Staník, Mária Štraneková, Viktor Tabiš, Trivjednom/ Sylvia Jokelová, Ľubica Segečová, Silvia Sukopová, Linda Viková a Patrícia Koyšová.

Vystavujúci autori a autorky komunikačný dizajn: Johanna  Biľak – Balušíková, Peter Biľak – Andrej Krátky, Miroslav Cipár, Samuel Čarnoký, Jozef Dóka ml, Emil Drličiak, Peter Eliáš, Ondrej Gavalda, Peter Hajdin, Pavol Choma,  Peter Javorík, Ľubomír Longauer, Karol Rosmány

Informácie o výstave a kontakty:
Otvorenie výstavy vo Viedni: 22. 6. 2023, 18:30
Trvanie výstavy : 22. 6. 2023 – 2. 9. 2023
Miesto: Slovenský inštitút vo Viedni, Wipplingerstrasse 24 – 26, A – 1010 Wien/ AT

Otvorenie výstavy v Marseille: 12. 9. 2023
Trvanie výstavy: 12. 9. 2023 – 1. 11. 2023
Miesto: Unité d’Habitation Le Corbusier, 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

Hlavná kurátorka: Ľubica Kollárová
Kurátorská spolupráca: SCD a SMD
Architektúra a realizácia výstavy: Andrea Ďurianová, Viktor Tabiš
Grafický dizajn: Matúš Buranovský
Produkcia: SCD
Organizátori výstavy: SCD, Slovenský inštitút v Paríži, Kolektiv Cité Radieuse, Slovenský inštitút vo Viedni
Partneri: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo kultúry SR, Antalis, Designum

Slovenský inštitút vo Viedni

Wipplingerstraße 24-26, 1010 Wien, Rakúsko

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Skip to content