Textilný dizajn II.

Výstava
26. októbra 2022 – 10. decembra 2022

Slovenské dizajnérske značky

Výstava Slovenské dizajnérske značky – TEXTILNÝ DIZAJN II. je priamym pokračovaním úspešného projektu z roku 2021. Impulzom venovať sa tejto téme bolo vyhlásenie Roku slovenského dizajnu 2021. Nechceli pripraviť výstavu zaujímavých dizajnérskych produktov. O to im nešlo. Ich ambíciou bolo pokúsiť sa o hlbšiu sondu do problematiky textilného dizajnu po roku 1989. V tomto období sa postupne začali rozpadávať veľké textilné fabriky po celom Slovensku, ktoré nevedeli rýchlo zareagovať na meniace sa podmienky. Rok 2005 priniesol textilnému priemyslu ďalšiu ranu. Prestalo platiť embargo na dovoz lacných textilných výrobkov z Číny. To zruinovalo aj menšie textilné podniky a dielne.

V tejto situácii boli textilní dizajnéri prakticky nepotrební. Jedinou možnosťou bolo začať podnikať a dať o sebe vedieť. My sme pri tomto projekte skúmali, akou cestou sa jednotliví dizajnéri vydali a s akými prekážkami sa pri tom stretli.

Projekt odkrýva vznik značiek, ich koncepciu, spôsob reklamy a fungovania na trhu. Prvé značky v oblasti textilu sa začali objavovať po roku 2000, kedy vstúpili do praxe prví absolventi dizajnérskych oddelení vysokých škôl výtvarného zamerania. Ich štart nebol ľahký, trh nebol dostatočne saturovaný známymi zahraničnými značkami. Na umeleckých školách sa neprednášalo nič o marketingu. Pomohli sociálne siete, tvrdá práca a trpezlivosť. Často sa dizajnéri medzi sebou osobne nepoznajú, nemajú možnosť vymieňať si názory, podieľať sa o skúsenosti. Ich projekt má okrem iného ambíciu pomôcť začínajúcim autorom zorientovať sa a poučiť sa zo skúseností ostatných.

Súčasťou výstavy sú video rozhovory s autormi v ich pracovnom prostredí.  Chceli tak priblížiť značku svojmu konzumentovi a vytvoriť platformu pre vzájomný dialóg. V minulom roku predstavili 11 dizajnérskych značiek, nový projekt predstaví ďalších 7 autoriek: Martinu Durikovic, Johannu Grigarovú, Zuzanu Martinusovú, Veroniku Muchovú, Alexandru Opoldusovú, Zuzanu Serbákovú a Petru Zeliskovú.  Svoje značky založili medzi rokmi 2010 a 2021. Návštevníci si tak môžu vytvoriť obraz o každom z vystavujúcich, spojiť produkt, autora a jeho filozofiu. Výber značiek – autorov predstaví širokú škálu produktov. Budú tu prezentované bytové a odevné textílie a doplnky, dezény poťahových látok, topánky, plavky a tiež vzorky materiálov.

Súčasťou výstavy sú video rozhovory z pracovného prostredia jednotlivých autorov / značiek (autorka videí Vladimíra Hradecká).

Kurátor: Michaela Bednárová, Silvia Fedorová

Galéria X

Zámočnícka 396, 811 03 Bratislava

Otváracie hodiny

Utorok - sobota 14:00 - 18:00

Skip to content