Rudolf Altrichter: My máme pravdu

Rudolf Altrichter: My máme pravdu

Výstava
7. septembra 2017 – 15. októbra 2017

Slovenské centrum dizajnu predstavuje monografickú výstavu diel slovenského grafického dizajnéra a grafika Rudolfa Altrichtera (1916 – 1978) s názvom My máme pravdu. Výstava je výberom diel zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ktoré získalo pozostalosť Rudolfa Altrichtera v roku 2015 darom od jeho rodiny. Výstava kladie dôraz najmä na plagátovú tvorbu zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Je niekoľko dôvodov, prečo si ako hlavný motív výstavy Rudolfa Altrichtera vybrala kurátorka Katarína Gatialová práve plagát My máme pravdu. V prvom rade ide o najlepšieho zástupcu Altrichterovej tvorby zo šesťdesiatych rokov. Vytvoreniu tohto plagátu predchádzalo niekoľko štúdií a odlišných riešení podobného problému. Altrichterova tvorba mala vtedy od úžitkovej grafiky veľmi ďaleko, dá sa o nej hovoriť skôr ako o voľnej plagátovej tvorbe. Dokazujú to aj Altrichterove podrobné zápisky a úvahy o médiu plagátu. Rudolf Altrichter nepristupoval k otvoreným propagandistickým témam s rovnakou výtvarnou presvedčivosťou ako na svojich plagátoch s tematikou mieru. Napriek tomu však pôsobil ako pedantný autor príručky názornej agitácie, dobového dizajn manuálu reálneho socializmu. Motív pušiek rád opakoval aj na svojich filmových plagátoch. Tie sa na rozdiel od predchádzajúcich tém vyznačujú formálnou variabilitou a experimentovaním s výtvarnými prostriedkami. Konflikt, tlmočený vetou My máme pravdu, má však v prípade Rudolfa Altrichtera aj osobný význam. Ako autor – samouk sa podľa svedectiev rodiny musel často stretávať s podceňovaním zo strany kolegov z VŠVU a musel bojovať o svoje miesto na výtvarnej scéne. Možno však to bol práve nedostatok formálneho vzdelania, ktorý pomohol tvarovať túto výnimočne flexibilnú výtvarnú osobnosť. Cieľom výstavy je teda ukázať, že aj Rudolf Altrichter mal pravdu.

Kurátor: Katarína Gatialová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie