(RE)THINK FASHION

(RE)THINK FASHION

Výstava
9. júna 2017 – 12. júla 2017

Ateliér odevného dizajnu Katedry textilnej tvorby, Vysokej školy výtvarných umení (KTT VŠVU) v Bratislave pod vedením prof. Júlie Sabovej akad. mal. sa profiluje ako moderné výučbové a výskumné pracovisko s bohatou materiálovou a technologickou infraštruktúrou. Okrem vzdelávania v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sa na katedre realizujú aj početné výskumné úlohy. Praktický umelecký výskum doktorandov dopĺňa v rámci výskumného projektu KEGA aj teoretický a na dizajn orientovaný výskum širších súvislostiach postavenia módy v rámci priemyselnej výroby, marketingu a spoločnosti ako takej. V rámci výstavného projektu by sme radi prezentovali práve všetky tieto na katedre realizované polohy súčasného výskumu v oblasti odevného/textilného dizajnu. Ide teda o prezentáciu doktorandských autorských kolekcií ako aj o prezentáciu výstupov teoretického výskumu.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie