NULOVÝ DOPAD

NULOVÝ DOPAD

Výstava
24. januára 2020 – 26. februára 2020

Udržateľná móda sa čoraz viac stáva reálnou súčasťou našich životov. Tento pojem prekročil hranicu teórie, postupne sa popularizuje a predstavuje reálnu alternatívu k tzv. fast fashion – rýchlej móde, ktorá cez svoj modus operandi neničí iba ekosystémy, ale mimoriadne negatívne vplýva i na zdravie obyvateľstva a spoločnosť ako takú. Výstava predstavuje aktuálne prístupy vo vzdelávaní v odbore odevného a textilného dizajnu dvoch vysokoškolských pracovísk – Ateliéru odevného dizajnu VŠVU v Bratislave a Ateliéru oděvního a textilního dizajnu UJEP v Ústí nad Labem. Na príklade vzdelávaco-dizajnérskeho projektu Nulový dopad vytvoreného na základe iniciatívy WEARME FASHION prezentujeme širšie súvislosti individuálnych autorských prístupov v rámci tvorby udržateľnej módy, ako i potrebu inovácie vzdelávania v kontexte a intenciách vývoja a smerovania výroby a spotreby sektora. Cieľom projektu je rozšíriť teoretické a praktické poznatky v súlade s trvalo udržateľnými princípmi výroby v textilnom priemysle. Spolupráca pedagógov a študentov odevného dizajnu zo Slovenska a Čiech s talianskymi výrobcami textilu vytvára dôležitú platformu pre zdieľanie a podporu udržateľných prístupov v tvorbe odevného dizajnu. (text: Zuzana Šebeková) Vystavujúci: Dominika Párnická, Natália Repkovská, Michaela Turanská, Juliana Brnáková, Maja Božović, Barbora Peuch, Zuzana Šebeková, Monika Pizurová, Aleksya Yakoubovskaya, Lukáš Duong, Zdeněk Holeček

Kurátor: Barbora Peuchová, Zuzana Šebeková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00