Nebáť sa moderny! – 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave

Výstava
14. decembra 2018 – 29. septembra 2019

Slovenské múzeum dizajnu ideovo nadväzuje na zaniknuté umeleckopriemyselné múzeum, ktoré bolo založené paralelne so Školou umeleckých remesiel (ŠUR), hlási sa k nemu ako k predchodcovi. ŠUR položila základy moderného slovenského dizajnu, preto sa snažíme rekonštruovať z čriepkov a zachovaných artefaktov jej dejiny a čo najviac ich vizuálne a dokumentačne priblížiť súčasnosti. V roku 2013 vyšla kniha Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia. Jej autorka ňou zavŕšila svoj výskum o bratislavskej ŠUR, ktorý začala v šesťdesiatych rokoch. Bola to hlavná oblasť jej historického výskumu a celoživotná téma. V období normalizácie sa starala o to, aby sa na túto školu a s ňou spojené úsilie o modernizáciu Slovenska nezabudlo. Priami pamätníci ŠUR dnes už nie sú medzi nami a aj ich deti – pokiaľ žijú – sú už zväčša v pokročilom veku. Niekoľko mesiacov po vydaní knihy zomrela aj Iva Mojžišová. Ďakujeme rodine Ivy Mojžišovej za poskytnutie archívu, bez ktorého by nebol možný ďalší výskum ŠUR a nevznikla by ani výstava Nebáť sa moderny!.

Bratislavský hrad, SNM – Historické múzeum

Na stiahnutie

Skip to content