Myslieť globálne, tvoriť lokálne / Výstava medzinárodného projektu súčasnej textilnej tvorby

Výstava
6. decembra 2022 – 19. decembra 2022
  • Čo môžu znamenať tradičné textilné techniky v 21. storočí?
  • Ako novým spôsobom oživiť remeslo a lokálnu textilnú tradíciu?
  • Ako ju zasadiť do širšieho nadregionálneho a globálneho kontextu?
  • Ako tvorbou apelovať na súčasné environmentálne otázky?

Výstava Myslieť globálne, tvoriť lokálne je vyústením rovnomenného medzinárodného projektu realizovaného v rokoch 2019 – 2021 na bratislavskej VŠVU. Spoločným menovateľom, inak pomerne heterogénneho súboru diel, je práve snaha o nové uchopenie a aktualizáciu tradičných textilných techník a postupov: počnúc najnovšími digitálnymi technológiami, cez rôzne inovatívne možnosti ručného a remeselného spracovania textilu až po prácu s odpadovými alebo efemérnymi materiálmi. U niektorých autorov je väčšmi citeľná väzba na tradíciu a remeslo, u iných je pôvodná́ technológia oživovaná najmodernejšími digitálnymi postupmi, ďalší inklinujú skôr k projektom balansujúcim na hrane (textilného) umenia a sociokultúry. Ako celok je výstava zaujímavým generačným dialógom – konfrontáciou tvorby mladých začínajúcich umelcov s tvorbou už etablovaných osobností pohybujúcich sa (nielen) v oblasti súčasného Fiber Art-u a Soft Art-u v Európe i zámorí.

Vystavujúci autori: Jozef Bajus, Blanka Cepková, Beáta Gerbócová, Raija Jokinen, Karol Pichler, Atsuko Sasaki, Anna Štepánová Štajglová, Jana Zaujecová a absolventi ateliéru Textilnej tvorby v priestore (VŠVU)

Kurátor: Naďa Kančevová

Pisztoryho palác

Štefánikova 834/25, 811 05 Staré Mesto

Otváracie hodiny

utorok - nedeľa 14:00 - 19:00

Skip to content