Módu nezastavíš

Módu nezastavíš

Výstava
5. septembra 2013 – 29. septembra 2013

Výstavný projekt s názvom „Módu nezastavíš“ predstaví štyri slovenské odevné dizajnérky: Luciu Cabanovú, Danu Kleinert, Izabelu Komjati a Michaelu Mazalanovú. Súčasťou podujatia bude tiež prezentácia najmladšej generácie absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Kurátorským konceptom Zuzany Šidlíkovej sa stalo hľadanie národnej identity v odevnom priemysle, silný odkaz slovenského folklóru s precíznosťou remeselného spracovania a zároveň nový posun formy súčasných reprezentantov odevného dizajnu na domácej scéne. Ideový odkaz dobového módneho časopisu Eva z roku 1938 dokazuje mimoriadny záujem o odevnú kultúru, hoci tu ekonomické možnosti jednotlivca neboli vždy ideálne: „Drevené chalupy na spadnutie, odvšadiaľ podopierané, izby čierne zadymené, podlaha hlinená, zo všetkých strán sála bieda. Ale truhla je nabitá do vrchu šatami, že by sa za ne nehanbila ani princezná. Jedny šaty krajšie od druhých. A tie výšivky! Aká harmónia materiálu, strihov, vzorov a farieb. (…) Je to milión pohybov ťažkých upracovaných rúk, nad plátnom šermujúcich ihlou. Žena je večne márnivá, i dedinská. (…) V krojoch našich, hlavne slovenských, je veľký, doteraz však neobjavený kultúrny, umelecký, národný poklad.“ Úvahy nad možnosťami prezentácie slovenskej módy sa obracajú do minulosti. Hoci hľadanie identity prostredníctvom ľudovej kultúry je do dnes na Slovensku symptomatické, na fotografiách Karola Plicku nezaujme len prvoplánová nostalgia skrytá v rurálnom prostredí. Modernistické snahy, podporujúce vznik nového umenia a životného štýlu sa u nás prejavovali predovšetkým od 30. rokov 20. storočia, ale ambivalenciu medzi ľudovým a moderným cítiť v domácej kultúre až do súčasnosti. Prenesenie fotografií na nové digitálne média ponúka súčasnému odevnému dizajnu zaujímavú platformu na rôzne spôsoby čítania. Organizátori: Slovenské centrum dizajnu a Slovak Fashion Council. Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, EHMK Košice 2013. Za poskytnutie fotografií Karola Plicku ďakujeme Slovenskému národnému múzeu v Martine. Realizácia inštalácie: Avant Guard – architecture & design. Sound: Boris Čellár – Modern Beats & Folklore Patterns. Video: Vladimíra Hradecká. V rámci výstavy a BLAF-u 2013 (Bratislava Art Festival) sa konal Workshop Módu nezastavíš pre žiakov základných škôl.

Kurátor: Zuzana Šidlíková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Izabela Komjati

Lucia Cabanová

Michaela Mazalanová

Boris Čellár

zvuk

Vladimíra Hradecká

video
Ďalšie osobnosti dizajnu
Skip to content