Rok slovenského dizajnu

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Počas celého roka SCD realizuje rôzne výstavné, prednáškové, prezentačné aktivity a online podujatia. Cieľom Roku slovenského dizajnu je ho predstaviť ako hodnotnú a aktraktívnu súčasť našej kultúry a identity domácemu aj zahraničnému publiku.

Súvisiace podujatia

Krehký betón

Unité d’Habitation Le Corbusier 5. 6. 2021 – 1. 10. 2021
Prejsť na kalendár podujatí