František Crhák

Zameranie
architekt, dizajnér

Vyštudoval architektúru na Vysokom učení technickom v Brne, kde ho ovplyvnil akademický sochár Vincent Makovský. Sochár Makovský viedol žiakov k chápaniu výtvarného návrhu – dizajnu pre strojárenský a spracovateľský priemysel ako k samostatnej tvorivej disciplíne. Svoju dizajnérsku činnosť vykonával František Crhák ako určitú formu „hobby“ popri svojej práci pedagóga.

Pre Teslu Valašské Meziříčí vytváral koncom 60. rokov návrhy nových mikrofónov a reproduktorových skriniek rozhlasu po dráte. Podarilo sa mu získať dôveru podnikovej rady a koštruktérov, spolupráca sa tak stala dlhodobou. Navrhol niekoľko mikrofónov, jazykovú učebňu, sluchátka, reprodukčné sústavy pre interiéry a verejné priestory, ako aj stavebnicovú radu elektronických prístrojov pre zdravotnú techniku. Všetky jeho návrhy z tejto oblasti sú ovplyvnené jeho „geometrickým“ výrazom.

V roku 1969 dostal Crhák ponuku na spoluprácu s Moravanom Otrokovice, výrobcom športových lietadiel. Crhák riešil dizajn exteriérov lietadiel Zlín 42 a 43. Toto tvarové riešenie nakoniec nebolo akceptované a lietadlá sa vyrábali v pôvodnej podobe. Pri súťaži na inováciu stolného telefónu Tesla v roku 1972 bol však Crhák úspešnejší, jeho tvar bol vybraný na výrobu. Spoluautorom tohto návrhu je aj Zdeněk Kovář, jeho riešenie je nielen organické, malo aj priznané hrany. Tento tvar stolného telefónu (typ BS 20) sa vyrábal ešte po roku 1990, prevážne vo farebnom prevedení.

Viac v článku“Z anonymity vystupuje František Crhák“ (Designum 3/2007)

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Telefón modro-biely

Telefón modro-biely

František Crhák
Zdeněk Kovář
Prejsť na diela